Bắt Đầu Họp Giới Thiệu Bầu Chủ Tịch Nước

01/03/2023

Bắt Đầu Họp Giới Thiệu Bầu Chủ Tịch Nước

Ngày 1.3, T.Ư Đảng khóa XIII đã họp quyết định giới thiệu nhân sự để bầu giữ chức Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021 – 2026 thay ông Nguyễn Xuân Phúc đã miễn nhiệm. Theo thông cáo của Văn phòng T.Ư Đảng, ngày 1.3, tại trụ sở T.Ư Đảng, T.Ư Đảng khóa XIII đã họp bất thường để xem xét và cho ý kiến về công tác cán bộ.

T.Ư Đảng đã quyết định giới thiệu nhân sự để bầu giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021 – 2026.

T.Ư Đảng cũng bầu bổ sung 3 ủy viên Ủy ban Kiểm tra T.Ư khoá XIII, gồm các ông: Nguyễn Mạnh Hùng, Vụ trưởng Vụ Địa bàn I, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra T.Ư; Đinh Hữu Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Bình; Lê Văn Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Cần Thơ.

Trước đó, ngày 18.1 vừa qua, ông Nguyễn Xuân Phúc cũng được Quốc hội miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch nước tại phiên họp bất thường thứ 3. Ông Nguyễn Xuân Phúc chịu trách nhiệm chính trị của người đứng đầu cho các vi phạm trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian ông còn là Thủ tướng Chính phủ (2016 – 2021), đặc biệt là các đại án lớn như vụ Việt Á và chuyến bay giải cứu.

Bà Võ Thị Ánh Xuân, Phó chủ tịch nước, đang giữ Quyền Chủ tịch nước, kể từ khi ông Nguyễn Xuân Phúc được Quốc hội miễn nhiệm hôm 18.1.

Hội nghị T.Ư Đảng khóa XIII vừa diễn ra sáng nay là hội nghị bất thường, không phải hội nghị thường kỳ (mỗi năm 2 lần). Do đó, việc kiện toàn nhân sự Chủ tịch nước thay ông Nguyễn Xuân Phúc có thể được tiến hành sau khi T.Ư Đảng có quyết định giới thiệu nhân sự.

Theo quy định, Chủ tịch nước là chức danh do Quốc hội bầu, miễn nhiệm. Do đó, việc bầu Chủ tịch nước mới phải được Quốc hội họp và tiến hành các quy trình bỏ phiếu.