Chứng khoán Vietcap (VCI) sẽ tăng vốn 30% từ vốn chủ sở hữu và phát hành riêng lẻ tối đa 20%

12/03/2024

Chứng khoán Vietcap (VCI) sẽ tăng vốn 30% từ vốn chủ sở hữu và phát hành riêng lẻ tối đa 20%

Sau khi hoàn thành phát hành ESOP và tăng vốn 30% từ nguồn vốn chủ sở hữu, VCI sẽ thực hiện chào bán tối đa 20% vốn điều lệ mới, thông qua hình thức chào bán cổ phần riêng lẻ cho nhà đầu tư chuyên nghiệp/chiến lược.

Theo tài liệu ĐHCĐ CTCP Chứng khoán Vietcap (VCI) mới công bố, một số hoạt động kinh doanh của công ty chứng khoán như cho vay giao dịch ký quỹ, đầu tư… chịu hạn chế về quy định hạn mức dựa trên vốn chủ sở hữu của công ty, do đó để tiếp tục duy trì đà tăng trưởng và thị phần của Công ty, việc mở rộng vốn điều lệ là cần thiết để chuẩn bị cho các giai đoạn tăng trưởng tiếp theo của thị trường.

Theo đó, Công ty sẽ phát hành theo thứ tự cổ phiếu ESOP, phát hành tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu và phát hành riêng lẻ cho đối tác chiến lược.

Cụ thể, Công ty có kế hoạch phát hành 4,4 triệu cổ phiếu ESOP (tương đương 1% vốn điều lệ), với giá phát hành 12.000 đồng/cp. Tổng tiền thu được sau khi phát hành ESOP dự kiến được sử dụng để bổ sung vốn lưu động Công ty và giảm nợ vay.

Sau khi phát hành xong ESOP, vốn điều lệ dự kiến là 4.419 tỷ đồng, Công ty sẽ thực hiện phát hành thêm 132,57 triệu cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, tỷ lệ 30%. Sau khi phát hành, vốn điều lệ dự kiến 5.744,7 tỷ đồng.

Công ty có kế hoạch chào bán 143,63 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chuyên nghiệp/chiến lược nguyên tắc xác định giá chào bán không thấp hơn giá trị sổ sách của Công ty tại thời điểm 31/12/2023 là 16.849 đồng/cổ phiếu (căn cứ theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023). Ủy quyền cho HĐQT quyết định trên cơ sở Nguyên tắc xác định Giá chào bán nêu trên. Cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng tối thiểu 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

Nếu thành công, tổng số cổ phần lưu hành của VCI là 718,1 triệu cổ phiếu, vốn điều lệ là 7.181 tỷ đồng.

Căn cứ theo giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2023, giá trị sổ sách của Công ty là 16.849 đồng/cổ phiếu, tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cổ phần riêng lẻ tối thiểu là 2.420 tỷ đồng. Dự kiến giải ngân 2.120 tỷ đồng cho hoạt động cho vay ký quỹ, 300 tỷ đồng cho hoạt động tự doanh. Thời gian thực hiện dự kiến năm 2024 và quý 1/2025.

Năm 2024, VCI đặt kế hoạch doanh thu hoạt động 2.511 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 700 tỷ đồng. Cổ tức 5-10%.

Kế hoạch này được đưa ra dựa trên cơ sở nền kinh tế vĩ mô của thế giới và Việt Nam dự kiến vẫn còn nhiều biến số và tiếp tục diễn biến phức tạp, và VN-Index được dự báo dao động quanh 1.300 điểm vào cuối năm 2024.

Trong năm 2024, VCI dự báo mảng Ngân hàng đầu tư (IB) dự kiến tốt hơn nhờ lãi suất đang có xu hướng giảm, định giá doanh nghiệp đã vào vùng hấp dẫn sẽ là một trong những yếu tố giúp cho thị trường vốn trong năm 2024 dự kiến sẽ khởi sắc hơn năm 2023. Mảng môi giới cá nhân, VCI tiếp tục tập trung phát triển lĩnh vực môi giới bán lẻ cho nhà đầu tư cá nhân. Chiến lược của công ty lấy khách hàng là trọng tâm và tập trung phát triển chất lượng dịch vụ phục vụ cho khách hàng nhiều hơn là chiến lược hạ giá phí

Con số kế hoạch doanh thu chỉ nhích nhẹ nhưng mục tiêu lợi nhuận tăng 22,8% so với thực hiện 2023.

Trong năm 2023, chi phí vốn huy động của Công ty tăng cao tác động đến NIM của hoạt động margin, đồng thời bối cảnh diễn biến thị trường chứng khoán năm 2023 kém khả quan dẫn đến doanh thu từ hoạt động đầu tư chưa được thực hiện và ghi nhận đầy đủ trong năm. Kết thúc năm tài chính 2023, VCI ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 570 tỷ đồng, hoàn thành 57% kế hoạch đề ra.

Dẫn đầu trong mảng IB, năm 2023, VCI chịu ảnh hưởng chung bởi bối cảnh trầm lắng của hoạt động huy động vốn, theo đó các hoạt động IPO, huy động vốn hoặc M&A diễn ra chậm hơn so các năm trước đó. Theo đó, trong năm, VCI không ghi nhận thương vụ đáng chú ý nào.

Theo VCI, công ty đang trong quá trình thực hiện một số thương vụ tư vấn. Doanh thu và lợi nhuận từ các thương vụ chưa hoàn thành này chưa được ghi nhận đầy đủ vào Kết quả kinh doanh năm 2023.

Với mảng môi giới, năm 2023, VCI có thị phần đứng thứu 8 trên HOSE với 4,47% thị phần. Tổng doanh thu môi giới trong năm đạt 535 tỷ đồng, trong đó doanh thu môi giới trong nước đạt khoảng 275 tỷ đồng (giảm so với năm 2022 là 458 tỷ đồng), doanh thu môi giới bình quân đầu người cũng giảm so với năm 2022 do thanh khoản thị trường chung giảm, phí khuyến mãi áp dụng cho khách hàng cũng như số lượng nhân sự môi giới tăng lên so với năm 2022.

VCI đứng đầu thị phần môi giới nước ngoài với 25% thị phần năm 2023. Đây là năm thứ 4 liên tiếp công ty giữ vững được thị phần môi giới nước ngoài đứng đầu trên thị trường chứng khoán.

Công ty tiếp tục có tờ trình thù lao cho thành viên HĐQT độc lập là 20 triệu đồng/tháng/người, các thành viên HĐQT không độc lập không nhận thù lao.

Đồng thời, HĐQT VCI cũng có tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung 1 thành viên HDQT nhiệm kỳ 2021-2026, thay thế cho ông Nguyễn Hoàng Bảo đã có đơn thôi giữ chức vụ thành viên HĐQT vì lý do cá nhân.