Gelex (GEX) lên kế hoạch trả cổ tức bằng tiền và ESOP 8 triệu cổ phiếu

07/03/2024

Gelex (GEX) lên kế hoạch trả cổ tức bằng tiền và ESOP 8 triệu cổ phiếu

Tập đoàn Gelex (GEX) đặt kế hoạch lợi nhuận ròng năm 2024 tăng 2,2 lần. Bên cạnh đó, doanh nghiệp dự kiến trả cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 15%.

Vào ngày 28/3, CTCP Tập đoàn Gelex (HoSE: GEX) sẽ tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Địa chỉ tại Khách sạn Melia, số 44B Lý Thường Kiệt, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Tại cuộc họp, HĐQT Gelex sẽ trình cổ đông thông qua 7 vấn đề gồm: (1) Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023; (2) Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2021; (3) Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023; (4) Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024; (5) Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm 2024; (6) Giao dịch với các bên liên quan năm 2024; (7) Phương án ESOP cổ phiếu.

Về phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, GEX hiện tại đang có 2.608,3 tỷ đồng (bằng 30,63% vốn điều lệ) là cổ tức có thể phân phối. Trong đó, 1.945,1 tỷ đồng là nguồn cổ tức có thể phân phối tối đa bằng tiền. Tuy nhiên, doanh nghiệp sẽ chỉ trích 3,3 tỷ đồng vào quỹ khen thưởng, phúc lợi, còn lại sẽ giữ lại để đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Về kế hoạch năm 2024, GEX đặt mục tiêu mang về 32.303 tỷ đồng doanh thu hợp nhất, tăng 7,7% svck và lợi nhuận sau thuế 1.921 tỷ đồng, tăng 2,2 lần so với kết quả thực hiện năm 2023.

GEX dự kiến trả cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 15% nếu xét thấy việc tạm ứng này phù hợp với hoạt động kinh doanh của công ty. Mức thù lao và các khoản thu nhập khác cho HĐQT là 5,5 tỷ đồng, đồng thời thưởng 20% phần lợi nhuận vượt kế hoạch.

Về phương án ESOP, Gelex sẽ phát hành 8 triệu cổ phiếu (tương đương 0,9% số lượng cổ phiếu lưu hành) với giá 10.000 đồng/cp cho Thành viên HĐQT, Thành viên Ban kiểm soát và cán bộ nhân viên. Thời gian phát hành dự kiến vào quý II-III/2024, cổ phiếu ESOP sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong 3 năm kể từ ngày phát hành.

Năm 2023, GEX ghi nhận doanh thu 29.998 tỷ đồng và 1.397 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, lần lượt đạt 80,1% và 109,8% kế hoạch đề ra. Doanh nghiệp cho biết, năm vừa qua khối sản xuất phải đổi mặt với sự suy giảm cầu thị trường cả trong nước và xuất khẩu, đặc biệt với nhóm vật liệu xây dựng và thiết bị điện nhưng vẫn nỗ lực giữ được thị phần đồng thời tiếp tục mở rộng, phát triển, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.