Hướng Dẫn Mua Bán Cổ Phiếu Với Margin 80%

24/12/2022

Hướng Dẫn Mua Bán Cổ Phiếu Với Margin 80%

Sản phẩm highmargin cho phép đầu tư chứng khoán với tỷ lệ đòn bẩy tính chính X5 vốn đầu tư gốc.

Tỷ lệ cho vay : 70-80% (Tỷ lệ cọc cân kho 20-30% ). Nhà đầu tư xem chi tiết DANH MỤC TẠI ĐÂY

Chi tiết hướng dẫn sử dụng sản phẩm và đặt lệnh mua bán cổ phiếu. Vui lòng liên hệ : 0932.439.639 / zalo : 0932.439.639

Cách thức tham gia :

  1. Nhà đầu tư add zalo : 0932.439.639
  2. Đăt lệnh thông qua zalo , giao dịch viên sẽ đặt lệnh và gửi hình lệnh đặt cho nhà đầu tư
  3. Giao dịch viên cập nhật trạng thái lệnh : chờ khớp, khớp 1 phần, khớp hết
  4. Các hoạt động sửa lệnh, hủy lệnh, nhà đầu tư báo qua zalo , giao dịch viên sẽ thực hiện và gửi lệnh cho nhà đầu tư qua zalo