LPB – NHNN chấp thuận Vnpost chuyển nhượng cổ phần

07/02/2023

LPB – NHNN chấp thuận Vnpost chuyển nhượng cổ phần

LPB – Ngân hàng Thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt -LPB – NHNN chấp thuận Vnpost chuyển nhượng cổ phần. LienVietPostBank cho biết đã nhận được công văn của Ngân hàng Nhà nước chấp thuận việc chuyển nhượng cổ phần của cổ đông lớn Tổng cục Bưu điện Việt Nam (VNPost). Theo đó, NHNN chấp thuận đề nghị của LienVietPostBank về việc chuyển nhượng hơn 140,5 triệu cổ phiếu LPB do VNPost sở hữu.

Tải file văn bản tại đây : Vnpost Thoái Vốn LPB

Văn bản cho biết, LienVietPostBank có trách nhiệm phối hợp với VNPost thực hiện việc chuyển nhượng cổ phiếu theo đúng quy định pháp luật.

Trong đó, LienVietPostBank có trách nhiệm phối hợp với VNPost xây dựng phương án, lộ trình xử lý hệ thống phòng giao dịch bưu điện sau khi VNPost thực hiện chuyển nhượng cổ phần, trong đó có phương án quản lý các đơn vị mạng lưới của LienVietPostBank (bao gồm hệ thống phòng giao dịch bưu điện), đảm bảo ngân hàng hoạt động an toàn, hiệu quả, tuân thủ quy định của pháp luật.

LienVietPostBank phối hợp với VNPost thông tin đầy đủ tới các nhà đầu tư nhận chuyển nhượng cổ phần phải thực hiện nghĩa vụ, trách nhiệm của cổ đông theo đúng quy định tại Luật các Tổ chức tín dụng năm 2010 (đã được sửa đổi, bổ sung), trong đó lưu ý cổ đông phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của nguồn vốn mua/nhận chuyển nhượng cổ phần tại LienVietPostBank; không sử dụng nguồn vốn do TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cấp tín dụng để chuyển nhượng cổ phần của LienVietPostBank; không được góp vốn, mua cổ phần của LienVietPostBank dưới tên cá nhân, pháp nhân khác dưới mọi hình thức, trừ trường hợp uỷ thác theo quy định của pháp luật.

Văn bản này có giá trị thực hiện trong vòng 3 tháng kể từ ngày ký (2/2) và thay thế văn bản 8177/NHNN – TTGSNH ngày 18/11/2022.

Trước đó, ngày 18/11/2022, NHNN đã có văn bản văn bản 8177/NHNN – TTGSNH chấp thuận đề nghị của LienVietPostBank về việc chuyển nhượng gần 122,2 triệu cổ phần LPB (10,15% vốn ngân hàng) do VNPost sở hữu.

Sau đó, LienVietPostBank đã phát hành hơn 225,5 triệu cổ phiếu để trả cổ tức với tỷ lệ 100:15 (sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 15 cổ phiếu mới). Sau khi nhận cổ tức, số lượng cổ phiếu LPB do VNPost sở hữu tăng từ gần 122,2 triệu lên hơn 140,5 triệu đơn vị.

Hồi đầu năm 2022, VNPost từng thực hiện bán đấu giá gần 122,2 triệu cổ phần LPB nhưng không thành công. Chỉ 7 nhà đầu tư cá nhân trong nước mua thành công 800 cổ phiếu LPB do VNPost chào bán với giá đấu bình quân 29.483 đồng/cp. Trong đợt đấu giá này, VNPost muốn bán 122,2 triệu cp LPB với giá khởi điểm 28.930 đồng/cp, tương đương hơn 3.500 tỷ đồng cho toàn bộ lô cổ phần.