Morning Report 01/03/2024 – Ginlabs

01/03/2024

Morning Report 01/03/2024 – Ginlabs

Thị trường chung:

 • VN-Index: Giảm nhẹ 0,15% xuống 1.252,73 điểm.
 • Thanh khoản: Tăng 13,56% so với ngày trước, đạt 26.866 tỷ đồng.
 • Khối ngoại: Bán ròng gần 414 tỷ đồng.

Tải xem full báo cáo chi tiết tại đây: morning-brief_2024_03.01

Tin tức vĩ mô:

 • Chỉ số CPI: Tháng 2 tăng 1,04% so với tháng trước, 3,98% so với cùng kỳ năm trước.
 • Chỉ số IIP: Tháng 2 giảm 18% so với tháng trước, 6,8% so với cùng kỳ năm trước.
 • Chỉ số PMI: Tháng 2 đạt 50,4 điểm, tăng nhẹ so với tháng 1.

Mã cổ phiếu nổi bật:

 • QNS: Doanh thu tháng 1 tăng 83%, lợi nhuận trước thuế tăng 190%.
 • HAH: Kế hoạch kinh doanh năm 2024: doanh thu tăng 32%, lợi nhuận sau thuế giảm 11%.
 • TNG: Doanh nghiệp đi đầu về phát triển bền vững – ESG, kế hoạch đầu tư 800 tỷ đồng cho hệ thống điện mặt trời và BioMass.
 • HCM: Dragon Capital dự kiến chi 687,4 tỷ đồng để thực hiện quyền mua hơn 68,7 triệu cổ phiếu.
 • HSG: Phát hành 5 triệu cổ phiếu ESOP cho cán bộ nhân viên với giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

Tải xem full báo cáo chi tiết tại đây: morning-brief_2024_03.01