Morning Report 05/02/2024 – Ginlabs

05/02/2024

Morning Report 05/02/2024 – Ginlabs

Tin tức vĩ mô:
 • Lãi suất huy động tại các ngân hàng nhà nước giảm.
 • Tiền gửi khách hàng tại 27 ngân hàng niêm yết tăng 18,76% so với 2022.
 • Hội đồng tiền lương quốc gia đề xuất tăng lương tối thiểu vùng 6%.
 • Xuất khẩu hàng hóa Việt Nam qua Amazon tăng 50%.
 • Bộ Công An điều tra việc nâng giá vật tư, thiết bị điện làm tăng giá điện.
VN-Index:
 • Giảm điểm tuần thứ 2 do chốt lời nhóm ngân hàng.
 • Phản ứng tích cực sau khi giảm về vùng hỗ trợ 1.164 điểm.
 • Vẫn nằm trên MA200, xu hướng tăng.
Mã cổ phiếu đáng chú ý:
 • VPB: Lợi nhuận trước thuế 2023 giảm 48% so với 2022. FE Credit có tín hiệu tích cực sau tái cơ cấu.
 • TCB: Lợi nhuận sau thuế quý IV/2023 tăng 25,5% so với cùng kỳ. Dự kiến chi trả cổ tức 20%/lợi nhuận, tương đương 1.500đồng/cổ phiếu.
 • DGW: Doanh thu thuần quý 4/2023 tăng 19%, lợi nhuận sau thuế giảm 42%. Nâng tỷ lệ sở hữu tại Vietmoney lên 73%.
 • OIL: Doanh thu thuần quý IV/2023 tăng 45%, lỗ sau thuế 36 tỷ đồng. Luỹ kế năm 2023, lợi nhuận ròng giảm 11%.
 • HBC: Khả năng bị huỷ niêm yết do chậm nộp báo cáo tài chính kiểm toán 3 năm liên tiếp.
🎁 Chúc mừng ACE đã thành công chốt lãi SSI, ACB & đang có lợi nhuận ở PVD & danh mục đã khuyến nghị trước đó.
Xem thêm tại: morning-brief_2024.02.05