Morning Report 19/03/2024 – Ginlabs

19/03/2024

Morning Report 19/03/2024 – Ginlabs

Diễn biến TTCK thế giới:
  • Phục hồi nhờ cổ phiếu công nghệ.
  • Fed họp chính sách tiền tệ.
  • Dữ liệu kinh tế Trung Quốc tích cực.
  • Giá dầu tăng.
Diễn biến TTCK trong nước:
  • VN-Index giảm 1,60%, thanh khoản cao nhất 6 tháng.
  • Khối ngoại bán ròng hơn 910 tỷ đồng.

Tải và xem full báo cáo chi tiết tại đây: morning-brief-2024.03.19

Mã cổ phiếu quan trọng:
  • VIC: Bán Vincom Retail, có thể ảnh hưởng đến giá cổ phiếu trong ngắn hạn.
  • TIP: Lỗ trong công ty liên doanh liên kết, cần theo dõi kết quả kinh doanh trong thời gian tới.
  • HSG: Mở rộng hoạt động sang các lĩnh vực mới, tiềm năng tăng trưởng dài hạn.
  • SZC: Mục tiêu doanh thu 881 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 228 tỷ đồng trong năm 2024.
👉 Nhận định: Thị trường sẽ tăng trở lại và khuyến nghị NĐT chốt lời, hạ tỷ trọng margin để quản trị rủi ro
Tải và xem full báo cáo chi tiết tại đây: morning-brief-2024.03.19