SSI lãi trước thuế 900 tỷ trong quý 1, mã VPB chiếm hơn nửa danh mục tự doanh cổ phiếu

19/04/2024

SSI lãi trước thuế 900 tỷ trong quý 1, mã VPB chiếm hơn nửa danh mục tự doanh cổ phiếu

Các mảng tự doanh, môi giới và cho vay có kết quả tốt đã giúp SSI báo lãi tăng hơn 50% trong quý 1.

Lãi trước thuế đạt 900 tỷ đồng

Kết quả kinh doanh quý 1/2024 của SSI

Nguồn: VietstockFinance

CTCP Chứng khoán SSI (HOSE: SSI) vừa công bố báo cáo tài chính công ty mẹ quý 1/2024. Trong quý 1, Chứng khoán SSI ghi nhận doanh thu tăng 33% so với cùng kỳ, đạt gần 1,920 tỷ đồng. Nguồn thu từ tài sản tài chính ghi nhận qua lãi/lỗ (FVTPL), môi giới, cho vay và phải thu đều tăng. Trong đó, lãi từ tài sản FVTPL tăng 32% lên gần 900 tỷ đồng. Lãi từ các khoản cho vay và phải thu cũng tăng 32%, đạt gần 447 tỷ đồng.

Hoạt động môi giới có quý tích cực với doanh thu tăng 75% lên gần 450 tỷ đồng.

Dư nợ cho vay margin đạt 16,957 tỷ đồng, tăng 16% so với cuối năm 2023, nhờ những biến động tích cực của thị trường.

Tuy nhiên, doanh thu các mảng hoạt động khác như tư vấn, lưu ký chứng khoán lại đi lùi. Doanh thu lưu ký quý này giảm 12% còn hơn 9 tỷ đồng, doanh thu tư vấn giảm 80% còn gần 2 tỷ đồng.

Ngoài ra, lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ tới ngày đáo hạn (HTM) giảm nhẹ 6% về mức 105 tỷ đồng.

Chí phí tài chính quý 1 ở mức 391 tỷ đồng, giảm 7% so với cùng kỳ. Chi phí quản lý tăng 9% lên 76.2 tỷ đồng.

Tổng kết lại, SSI lãi trước và sau thuế lần lượt 900 tỷ đồng và 727 tỷ đồng, tăng trên 50% so với cùng kỳ.

Công ty ước hợp nhất doanh thu đạt 2,022 tỷ đồng và lãi trước thuế đạt 945 tỷ đồng, hoàn thành lần lượt 25% và 28% kế hoạch 2024 dự kiến trình ĐHĐCĐ thông qua.

Tự doanh lãi lớn quý 1, VPB chiếm phân nửa danh mục

Mảng tự doanh của SSI có quý đầu năm tích cực với lợi nhuận 705 tỷ đồng nhờ lãi tài sản FVTPL tăng mạnh bù đắp các khoản lỗ tài sản FVTPL, tăng tới 128% lên gần 166 tỷ đồng. So với cùng kỳ, lợi nhuận tự doanh của SSI tăng 17%.

Trong quý này, Công ty thu lãi thuần (lãi bán – lỗ bán) hơn 80 tỷ đồng từ việc bán cổ phiếu và chứng khoán niêm yết, 153 tỷ đồng từ việc bán trái phiếu, chứng khoán chưa niêm yết, chứng chỉ tiền gửi và gần 40 tỷ đồng từ hoạt động bán chứng quyền do Công ty phát hành.

Lãi/Lỗ bán tài sản tài chính của SSI trong quý 1/2024

Nguồn: SSI

Quy mô danh mục tài sản tài chính FVTPL của Công ty giảm nhẹ so với đầu kỳ về còn hơn 39.1 ngàn tỷ đồng, giảm hơn 10%.

Số dư chứng chỉ tiền gửi, cổ phiếu và chứng khoán niêm yết, cổ phiếu và chứng chỉ quỹ chưa niêm yết đều giảm so với đầu năm. Trong đó, chứng chỉ tiền gửi vẫn là khoản mục có tỷ trọng lớn nhất trong danh mục của SSI chiếm hơn 25 ngàn tỷ đồng, giảm 16%.

So với đầu năm, giá trị danh mục cổ phiếu và chứng khoán niêm yết của Công ty giảm mạnh 35% về còn 655 tỷ đồng. VPB đang là khoản đầu tư nổi bật nhất của SSI với giá gốc 333.8 tỷ đồng, chiếm hơn 50% danh mục cổ phiếu niêm yết. Cuối quý 3, Công ty đang ghi lỗ nhẹ gần 2% với khoản đầu tư này.

Ngoài ra, SSI còn nắm một số cổ phiếu nổi bật khác như STB, FPT, HPG.

Nguồn: SSI

Tham gia cộng đồng GinLabs để nhận tín hiệu mua bán vị thế tốt: